YÜRÜTME KURULU

Dr. Mustafa AYDIN AYDIN ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI
Şaban GÜLBAHAR  
Ekrem ÖZEN  
Sırrı CAFEROĞLU  
Seymen GENÇTÜRK  
Ali Şahin DOLUNAY  
Erhan İBAK  
Hacı ŞENGÜL  
Gökhan AYGÜN  
Neriman MİRHASANİ  
Beran YETİŞİR  
Özlem EROL  
Designed by MarcaTEAM