Çevre ve Sağlık Komisyonu en aktif hep aktifti

Küçükçekmece Kent Konseyi’nin en aktif çalışmalar yürüten komisyonlarından biri de Çevre ve Sağlık Komisyonuydu.
Küçükçekmece’de geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlık kazanması için hummalı çalışmalar yürüten komisyon;
“Dere Islahı Projesinin Çevresel Etkilerini” izlemiş, su kaplumbağalarının korunması amacıyla dere havzasında
incelemeler yapmış, ıslah çalışması süresince ekosisteme ve canlı yaşama zarar verilmemesi için gerekli başvuruların
yapılmasını sağlamıştır. Aynı zamanda; ilçedeki Siyasi Parti Başkanlıklarını ve hastane yöneticilerini ziyaret ederek
ilçeyle ilgili bilgi ve fikir alışverişinde bulunan Çevre ve Sağlık Komisyonu yöneticileri “Modern Yapılaşma ve
Hızlı Nüfus Artışının İncelenmesi” çalışmalarını takip etmiş, “Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Aileler”projesi ile ilgili
ön görüşmeler yapmıştır. İnsan Sağlığı, Çevre Güvenliği, Göl Ekosistemiyle İlgili Endişelerin Katı Atık Türk Milli
Komitesi İle Paylaşılması konularıyla ilgili de çalışmalar yürüten Çevre ve Sağlık Komisyonu; engelliler ile ilgili
tüm çalışma ve faaliyetlere destek vermiş, Sigarayla Savaş Derneği Faaliyetlerine katılım sağlamıştır.
Türkiye Çapında Ulusal Göl İletişim Ağı (Turgölnet) oluşturulmasını hedefleyen Çevre ve Sağlık Komisyonu;
piknik kültürünün geliştirilmesi,“Türkiye 1. Ulusal Göl Kongresi”nin ilçemizde yapılması çalışmaları,
“En Güzel Sokak, En İyi Komşuluk” yarışmalarının tertiplenmesi, ortak kullanım alanlarının daha sağlıklı ve
doğru kullanılması adına slogan, afiş, broşür hazırlanması, açık hava reklâm panolarında duyurulması gibi
daha birçok projesini hayata geçirmeyi planlamaktadır.