İLKELERİMİZ

 • KOORDİNASYONDA UYUMLULUK
 • HESAP VEREBİLİRLİk
 • TARAFSIZLIK
 • DUYARLILIK
 • ŞEFFAFLIK
 • KATILIMCILIK
 • SÜRDÜREBİLİRLİK
 • HABERDAR EDİCİ UYARICILIK
 • GELENEKLERE BAĞLILIK
 • TEKNOLOJİK YETKİNLİK
 • ULAŞILABİLİRLİK
 • KURUMSALLIK
 • ÇAĞDAŞLIK
 • VERİMLİLİK
 • GÜLERYÜZLÜLÜK
 • MORAL DEĞERLERİNİ KORUYUCULUK