AMAÇLARIMIZ

 • YEREL YÖNETİMLER VE MAHALLİ İDARELER İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK
 • YERİNDE YÖNETİM ANLAYIŞINI HAKİM KILMAK
 • İLÇEMİZİN TARİHİ, KÜLTÜREL, DOĞAL TÜM DEĞERLERİNE SAHİP
  ÇIKMAK
 • İLÇE İHTİYAÇLARI İÇİN PROJELER ÜRETMEK, MAHALLİ İDARELER
  VE YEREL YÖNETİM MECLİSLERİNE SUNMAK
 • KENTLİLİK BİLİNCİNİ YERLEŞTİRMEK, GELİŞTİRMEK
 • UZLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK
 • KÜRESELLİĞİ VE EVRENSEL DEĞERLER GERÇEĞİNİ İNKAR ETMEDEN,
  KÜLTÜREL KİMLİĞİNE VE MORAL DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAK
 • KENTİN VE KENT İNSANININ GELİŞİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN
  PROJELER ÜRETMEK
 • İLÇEMİZİN ÇAĞDAŞ BİR KENT HALİNE GELMESİNE KATKI SAĞLAMAK
 • ÇAĞDAŞ BİR KENTİ OLUŞTURAN DİSİPLİNLERİ İLİNTİLİ OLDUĞU
  KURUMLARA SUNMAK
 • İNSAN İLİŞKİLERİNİN, ÇEVRE BİLİNCİNİN, SOSYAL YAŞANTININ EN
  ÜST DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİĞİ BİR KENT OLMAK
 • STK’LAR, SİYASİ PARTİLER, MESLEK ODALARI VE DÜŞÜNCE
  PLATFORMLARI İLE KOORDİNASYON İÇERİSİNDE HAREKET ETMEK